Thalese teoreem

Ringi kahe raadiuse vahelist ala nimetatakse ka kesknurgaks.

151

Kaare AB kohta öeldakse, et kesknurk toetub sellele kaarele.

Täispööre on 360º. Kesknurk, mille suurus on 1°, toetub kaarele, mis moodustab ringjoone pikkusest 155. Sellise kaare suurus on 1 kaarekraad, mida tähistatakse 1º.

Seega kui kesknurga suurus on 25°, siis ta toetub kaarele suurusega 25 kaarekraadi (25°).

Ringjoone ühisest punktist tõmmatud kahe kõõlu vahelist nurka nimetatakse piirdenurgaks.

152

Järgneval joonisel on kujutatud ühele ja samale kaarele toetuvad kesknurk α ja piirdenurk β.

153

Kehtib seos, et piirdenurk on pool temaga samale kaarele toetuvast kesknurgast.

β = 0,5α

Thalese teoreem:

Ringjoone diameetrile toetuv piirdenurk on täisnurk.

154

results loading