ÜHENIMELISTE MURDUDE LAHUTAMINE

Ühenimeliste murdude lahutamisel lahutatakse nende murdude lugejad, nimetaja jääb endiseks.

Lõppvastus peab olema taandumatu murd ja liigmurrud tuleb teisendada segaarvuks.

N: 73

 

 

results loading