ÜHENIMELISTE MURDUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

tabel51

 

Näide: Lahenda võrrand x/15+6/15=11/15

x+6=11

x=11-6

x=5

Kontrollime: 5/15+6/15=11/15

 

Mäng. Murdude liitmine.

results loading