VÕRDELINE JAOTAMINE

Arvu jaotamisel võrdeliselt antud arvudega tuleb ta jagada antud arvude summaga ja saadud jagatis korrutada iga antud arvuga.

Näide: Jaotada arv 300 võrdeliselt arvudega 15, 20 ja 25. Vahel sõnastatakse see ülesanne ka nii: Jaotada arv 300 osadeks, mis suhtuvad nagu 15 : 20 : 25.

Tähistame esimese osa 15x, teise osa, 20x ja kolmanda osa 25x. Nende osade summa on 300.

15x + 20x + 25x = 300

60x = 300

x = 5

osad on

15x = 15 ∙ 5 = 75

20x = 20 ∙ 5 = 100

25x = 25 ∙ 5 = 125

Vastus: Arv 300 tuleb jaotada osadeks 75, 100, 125.

 

Lisaks:

results loading