VÕRRANDI MÕISTE JA SAMAVÄÄRSUS

Võrrandiks nimetatakse võrdust, mis sisaldab tundmatut.

Võrrandiks on näiteks x + 2 = 3; x2 + 3x – 4 = 0 ja 3a – 4b = 2

Arvu, millega tundmatut asendades saame võrrandist tõese võrrandi, nimetatakse võrrandi lahendiks.

Võrrandi lahendi leidmist nimetataksegi on võrrandi lahendamiseks.

Samaväärseks võrrandiks nimetatakse kahte sama tundmatuga võrrandit, millel kõik lahendid on samad.

Näiteks võrrandid x + 2 = 3 ja 2x + 4 = 6 on samaväärsed, sest nende mõlema lahendiks on x = 1.

Võrrandid x – 1 = 1 ja x2 = 4 ei ole samaväärsed, sest esimesel võrrandil on ainult üks lahenda x = 2 ja teisel on kaks lahendit x = 3 ja x = -3.

results loading