JÄRKARVU KORRUTAMINE

Järkarvudeks nimetatakse arve, mis kirjutatakse ainult ühe nullist erineva numbri ning nullide abil. Järkarvud on näiteks 0,7; 0,006; 500; 80 000, 900 000 jne.

Korrutamisel kehtivad samad reeglid, mida juba eespool on käsitletud.

Järkarvu korrutamisel jäetakse nullid esialgu tähele panemata ja lisatakse need saadud korrutise lõppu.

15 x 20= 15 x 2 x 10= 30 x 10= 300

Vajadusel võib tegureid vahetada, korrutis sellest ei muutu.

JÄRKARVUD

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.