JÄRKARVUGA JAGAMINE

Arvu jagamisel võime arvu enne jagada ühe teguriga ja seejärel teise teguriga.

Nt: 360:18 = 360: (6×3) = 360:6= 60  60:3= 20

Kui jagatav ja jagaja mõlemad lõppevad nulliga, siis võime kummagi arvu lõpust võrdse arvu nulle ära jätta. Nt. 220:20= 22:2= 11

 

HARJUTUS:

  1. Jagamine järkarvuga
"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.