Kell

Kell on seade aja mõõtmiseks.

Kell on üks vanimaid inimleiutisi, mis on loodud selleks, et mõõta ja/või pidada arvet ajavahemikest, mis on väiksemad kui looduslikud ühikud (ööpäev, kuu või aasta).

34

Täistund. Kell on üks. Suur seier on 12 peal ja väike seier on 1 peal.

35

15 minutit ehk veerand tundi. Suur seier on 3 peal. Kell on veerand kuus. Kell on 15 minutit viis läbi.

36

Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:

Harjutusülesandeid matemaatika riigieksamiks

2.90 €
Gümnaasium, Iseõppijale, Matemaatika

Ruumilised kujundid

3.90 €
Gümnaasium, 9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 20 piires

2.90 €
1. klass, 2. klass, Iseõppijale, Matemaatika

II kooliastme matemaatika reeglite kordamine

4.90 €
4. klass, 5. klass, 6. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Hariliku murru kordamine

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kell ja kellaaeg

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

xy-koordinaatsüsteem

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi abil lahenduvad tekstülesanded

1.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Algebralised murrud

5.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Funktsioonid ja nende graafikud

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrandi mõiste, ruutvõrrandi lahendivalem, ruutvõrrandi liigid

4.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine 10 piires

2.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutjuur, tehted ruutjuurtega

0.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Liitmine ja lahutamine 10 piires

4.90 €
1. klass, Eelkool, Iseõppijale, Matemaatika

Numbrilised seosed

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ratsionaalavaldised

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Ruutvõrrand

6.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Kirjalik lahutamine

1.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Peastarvutamine I kooliastmele

2.90 €
1. klass, 2. klass, 3. klass, Iseõppijale, Matemaatika

Üksliikmed, hulkliikmed ja tehted nendega

2.90 €
9. klass, Iseõppijale, Matemaatika

30 minutit ehk pool. Suur seier on 6 peal. Kell on pool kuus.

37

45 minutit ehk kolmveerand tundi. Suur seier on 9 peal. Kell on kolmveerand kuus.

 

Ajamõõdud

Aja mõõtmisel on põhiühik sekund.

nimetus lühend seos teiste ühikutega
sekund s 1 s = 1 s
minut min 1 min = 60 s
tund h 1 h = 60 min = 3600 s

NB! Ühik on kindel suurus, näiteks kuu ei ole ajaühik, vaid ajavahemik, sest kuud on erinevate pikkustega.
Aja mõõtmisel kasutatakse ka järgmisi ajaühikuid ja ajavahemikke.

nimetus seos teiste ajaühikute ja ajavahemikega
ööpäev 1 ööpäev = 24 tundi
nädal 1 nädal = 7 ööpäeva
kuu ühes kuus on 28, 29, 30 või 31 ööpäeva
aasta 1 aasta = 12 kuud
sajand 1 sajand = 100 aastat

Allikas: Ajamõõdud

Enesekontrolliks:

Kas tunned kella? Vali õige kellaaeg?

See artikkel on retsenseerimata.
00:00