KOLMNURKADE LIIGITAMINE

Kolmnurki liigitatakse külgede ja nurkade järgi.

Liigitus KÜLGEDE järgi:

  • Erikülgne

Erikülgne on kolmnurk, mille kõik küljed on erineva pikkusega.

  • Võrdhaarne

Võrdhaarne on kolmnurk, millel kaks külge on võrdse pikkusega.
Neid võrdse pikkusega külgi nimetatakse haaradeks ja kolmandat külge kolmnurga aluseks. Aluse lähisnurki nimetatakse alusnurkadeks ja aluse vastasnurka nimetatakse tipunurgaks. Mõlemad alusnurgad on võrdsed.

  • Võrdkülgne kolmnurk

Võrdhaarse kolmnurga eriliik on võrdkülgne kolmnurk, mille kõik kolm külge on võrdsed.
Võrdkülgne kolmnurk on ühtlasi võrdhaarne. Võrdkülgse kolmnurga kõik nurgad on võrdsed 60°.

Liigitus NURKADE järgi

  • Teravnurkne

Teravnurkne on kolmnurk, mille kõik nurgad on teravnurgad, s.o väiksemad kui täisnurk 90o

  • Täisnurkne

Täisnurkne on kolmnurk, mille üks nurk on täisnurk.
Täisnurga lähiskülgi nimetatakse kaatetiteks, täisnurga vastaskülge aga hüpotenuusiks.

  • Nürinurkne

Nürinurkne on kolmnurk, mille üks nurk on nürinurk, s.o suurem kui 90o.

Kolmnurkade liigitus külgede ja nurkade järgi joonisena: http://www.elvag.edu.ee/~elvev/Hulknurk/kolmnurk.html

Esitlused kolmnurkade liigitamisest:

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.