KÜSIMUSTE MOODUSTAMINE

Jutustava lause järgi küsimuste moodustamine: iga olemasoleva sõna (sõnapaari)  asemele tuleb leida küsisõna.

Küsisõnu on palju:

Kes, mis, kelle, keda, mida, kas, miks, mitmes, mitu, kui palju, kellele, kellelt, kellega, kus, millal, millega, missugune, millele, millelt, millele, kuhu, kust jne.

Jälgi küsimuste moodustamist!

Minu ema on hea.
Kes on hea?
Kelle ema on hea?
Missugune on minu ema?

Esimene lause on jutustav lause. Kolm järgmist lauset on küsilaused.

KÜSILAUSE/ KÜSIMUSE LÕPUS ON ALATI KÜSIMÄRK4

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.