LAUSE LAIENDAMINE

Jüri ja Mari koostasid pildi järgi lauseid:

2

Jüri laused on lihtlaused. Mari laused on laiendatud lihtlaused.

Lausete laiendamine tähendab, et lausele tuleb lisada sõnu juurde.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.