ALGEBRALISED MURRUD

9. klass > Matemaatika > Põhikooli matemaatika eksamiks kordamine

Algebraliste murdude taandamine

Algebralise murru taandamine on murru lugeja ja nimetaja jagamine ühe ja sama nullist erineva teguriga. Selleks, et taandada, tuleb murru lugeja ja nimetaja esmalt tegurdada, sest taandada saame ainult korrutist.

Algebraliste murdude taandamiseks kasutatakse:

1) ühise teguri sulgude ette toomist

Näide: 70

2) abivalemeid 71

Näide: 72

3) Ruutkolmliikme tegurdamist

73

Näide: 74

75

4) Seoseid

76

Näited:

77

Algebraliste murdude korrutamine

78

• Algebraliste murdude jagamine

79

Algebraliste murdude liitmine ja lahutamine

80

81

Murdude lihtsustamine

82

Näide 1:

83

Näide 2:

84

Algebraliste murdude astendamine

Algebraliste murdude astendamisel astendame eraldi nii lugeja kui ka nimetaja.

85

Näide: 86

 

Lihtsustamisülesanded algebraliste murdude kohta:

Lihtsustamised:

Üksliikmed:

Hulkliikmed: