Häälikud

4. klass > Eesti keel > 1. poolaasta

Eesti keele häälikud jagunevad:

täishäälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü)
kaashäälikud

  • – sulghäälikud (K, P, T, G, B, D)
  • – suluta kaashäälikud (H, J, L, M, N, R, V, S, C, F, Š, Z, Ž, X, Y)

Helilisuse järgi jagatakse häälikud:

helilised häälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J)
helitud häälikud (K, P, T, G, B, D, F, H, S, Š, Z, Ž)
TEST:
 Autor: Ingrid Maadvere