Häälik. Vali, kas häälik on heliline või helitu!

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

M

2 / 15

R

3 / 15

G

4 / 15

S

5 / 15

H

6 / 15

Z

7 / 15

K

8 / 15

A

9 / 15

I

10 / 15

T

11 / 15

O

12 / 15

V

13 / 15

R

14 / 15

U

15 / 15

F

Autor: Ingrid Maadvere

results loading