MURRU PÕHIOMADUS

6. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Murru väärtus ei muutu, kui murru lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga.

N:

1. 37

 

2. 38