Naturaalarvude järjestamine

5. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Arve järjestame tavaliselt kasvavas või kahanevas järjekorras.

Näide. On antud arvud 6, 4, 7, 51, 3, 28 ja 14.

Järjestades antud arvud kasvavalt, saame 3, 4, 6, 7, 14, 28, 51.

Järjestades antud arvud kahanevalt, saame 51, 28, 14, 7, 6, 4, 3.

Allikas