NIMEGA ARVUDE LIITMINE JA LAHUTAMINE

4. klass > Matemaatika > 1. poolaasta

Mõõtühikutega arvude puhul jäetakse liitmisel ja lahutamisel avaldisse alles ka mõõtühikud ning vajadusel tuleb neid teisendada. Liita ja lahutada saab ainult samade mõõtühikutega arve.

26