TÄISHÄÄLIKUÜHEND

3. klass > Eesti keel > 2. poolaasta

TÄISHÄÄLIKUD ON: A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü.

Täishäälikuühendis on KAKS või enam ERINEVAT täishäälikut kõrvuti

näiteks:

AED, LOEVAD, SAIAD, KÕIGUB