5. klassEesti keelTeadmiste test
Koostas: Anne Kloren
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Algustäht. Vali õige algustäht, kui sõna on lause keskel

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 29
__uuletaja Debora Vaarandi
2 / 29
__üriöö ülestõus
3 / 29
Eesti Vabariigi __äljakuulutamine
4 / 29
Debora Vaarandi __uuletus
5 / 29
luuletus „__ihtsad asjad“
6 / 29
luulekogu „Ühel viivul __ikervalgel“
7 / 29
Aino Perviku __astenäidend
8 / 29
lastenäidend „__unksmoorilugu“
9 / 29
Aleksei Turovski __utustus
10 / 29
jutt „Loomult __ptimistid“
11 / 29
Harry Potteri III __sa
12 / 29
__okumentaalfilm
13 / 29
dokumentaalfilm „Tavaline __ästik“
14 / 29
__allett
15 / 29
ballett „__uikede järv“
16 / 29
__oper „Tuhkatriinu“
17 / 29
laul „__aelakee hääl“
18 / 29
Johann __öler
19 / 29
maal „Kunstniku __ünnipaik“
20 / 29
__aatesari „Õnne 13“
21 / 29
saade „Aktuaalne __aamera“
22 / 29
lauamäng „Reis ümber __aailma“
23 / 29
__ntiikaeg
24 / 29
__seseisvuse taastamine
25 / 29
__aulev revolutsioon
26 / 29
__ronksiöö
27 / 29
__abadussõda
28 / 29
__algustusajastu
29 / 29
__alti riikide iseseisvumine
Uuesti Edasi