Algustäht. Vali õige algustäht, kui sõna on lause keskel

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 29

saade „Aktuaalne __aamera“

2 / 29

lauamäng „Reis ümber __aailma“

3 / 29

__alti riikide iseseisvumine

4 / 29

Harry Potteri III __sa

5 / 29

luuletus „__ihtsad asjad“

6 / 29

Debora Vaarandi __uuletus

7 / 29

__abadussõda

8 / 29

__oper „Tuhkatriinu“

9 / 29

jutt „Loomult __ptimistid“

10 / 29

dokumentaalfilm „Tavaline __ästik“

11 / 29

maal „Kunstniku __ünnipaik“

12 / 29

__seseisvuse taastamine

13 / 29

Eesti Vabariigi __äljakuulutamine

14 / 29

ballett „__uikede järv“

15 / 29

Aino Perviku __astenäidend

16 / 29

__okumentaalfilm

17 / 29

__algustusajastu

18 / 29

__aulev revolutsioon

19 / 29

__ronksiöö

20 / 29

luulekogu „Ühel viivul __ikervalgel“

21 / 29

lastenäidend „__unksmoorilugu“

22 / 29

__üriöö ülestõus

23 / 29

__aatesari „Õnne 13“

24 / 29

__allett

25 / 29

__uuletaja Debora Vaarandi

26 / 29

__ntiikaeg

27 / 29

laul „__aelakee hääl“

28 / 29

Johann __öler

29 / 29

Aleksei Turovski __utustus

Koostas: Anne Kloren

results loading