7. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele grammatika test

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 18
Vali õige variant
2 / 18
Vali õige variant
3 / 18
Ma armusin ...
4 / 18
Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi kahe tähega.
5 / 18
Näitus on lahti ...
6 / 18
Vali õige variant
7 / 18
Mitmuse omastavas olev nimisõna kirjutatakse ...
8 / 18
Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit.
9 / 18
Vali õige variant
10 / 18
Kas "astus poriloikku" või "astus poriloiku"?
11 / 18
S on ...
12 / 18
Vanaema hõikas: “Tule ruttu tuppa!“
13 / 18
Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi ühe tähega.
14 / 18
Vali õige variant
15 / 18
Ehk ...
16 / 18
Omadus- ja arvsõna kirjutatakse ...
17 / 18
Kui rõhk on esisilbil, kirjutatakse sulghäälik sõna lõpus ...
18 / 18
Vali õige variant
Uuesti Edasi