Eesti keele grammatika test

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 18

S on ...

2 / 18

Vali õige variant

3 / 18

Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi kahe tähega.

4 / 18

Vali õige variant

5 / 18

Vali õige variant

6 / 18

Vali õige variant

7 / 18

Omadus- ja arvsõna kirjutatakse ...

8 / 18

Kas "astus poriloikku" või "astus poriloiku"?

9 / 18

Vali õige variant

10 / 18

Vali õige variant

11 / 18

Näitus on lahti ...

12 / 18

Ehk ...

13 / 18

Kui rõhk on esisilbil, kirjutatakse sulghäälik sõna lõpus ...

14 / 18

Ma armusin ...

15 / 18

Vanaema hõikas: “Tule ruttu tuppa!“

16 / 18

Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi ühe tähega.

17 / 18

Mitmuse omastavas olev nimisõna kirjutatakse ...

18 / 18

Kui loetelu järel on kokkuvõttev fraas, siis kasutatakse koolonit.

results loading