6. klassEesti keelTeadmiste test
Autor: Irina Kollo
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele grammatika test nr 2. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Täishäälikuühendi järel kirjutame ülipika sulghääliku ehk klusiili ....
2 / 20
Kas "astus poriloikku" või "astus poriloiku"?
3 / 20
Mis on küsilause?
4 / 20
Küsilause lõppu paneme ....
5 / 20
Mis on väitlause?
6 / 20
Väitlause lõppu paneme ...
7 / 20
Tegusõnad ehk verbid esinevad ...
8 / 20
Mis on minevik (imperfekt)?
9 / 20
Vanaema käis eile turul.
10 / 20
Vali õige variant.
11 / 20
Vali õige variant.
12 / 20
Vanaema hõikas: “Tule ruttu tuppa!“
13 / 20
Poolitamisel kehtivad silbitamise reeglid.
14 / 20
Sõnas kammisin on m ...
15 / 20
Sõnas kallanud on l ...
16 / 20
Sõnas tassides on s ...
17 / 20
Mis on hüüdlause?
18 / 20
Vali helilised häälikud!
19 / 20
Kas me ühesilbilist sõna saame poolitada?
20 / 20
Mis häälik järgneb alati j-le?
Uuesti Edasi