Eesti keele grammatika test nr 2. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Kas me ühesilbilist sõna saame poolitada?

2 / 20

Sõnas tassides on s ...

3 / 20

Mis on küsilause?

4 / 20

Vali helilised häälikud!

5 / 20

Vali õige variant.

6 / 20

Täishäälikuühendi järel kirjutame ülipika sulghääliku ehk klusiili ....

7 / 20

Sõnas kallanud on l ...

8 / 20

Sõnas kammisin on m ...

9 / 20

Vali õige variant.

10 / 20

Mis on minevik (imperfekt)?

11 / 20

Kas "astus poriloikku" või "astus poriloiku"?

12 / 20

Mis on hüüdlause?

13 / 20

Mis häälik järgneb alati j-le?

14 / 20

Väitlause lõppu paneme ...

15 / 20

Poolitamisel kehtivad silbitamise reeglid.

16 / 20

Küsilause lõppu paneme ....

17 / 20

Vanaema hõikas: “Tule ruttu tuppa!“

18 / 20

Tegusõnad ehk verbid esinevad ...

19 / 20

Mis on väitlause?

20 / 20

Vanaema käis eile turul.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Irina Kollo

results loading