Eesti keele grammatika test nr 2. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Vali õige variant.

2 / 20

Vali helilised häälikud!

3 / 20

Tegusõnad ehk verbid esinevad ...

4 / 20

Mis häälik järgneb alati j-le?

5 / 20

Mis on hüüdlause?

6 / 20

Poolitamisel kehtivad silbitamise reeglid.

7 / 20

Sõnas kallanud on l ...

8 / 20

Täishäälikuühendi järel kirjutame ülipika sulghääliku ehk klusiili ....

9 / 20

Sõnas tassides on s ...

10 / 20

Vali õige variant.

11 / 20

Väitlause lõppu paneme ...

12 / 20

Sõnas kammisin on m ...

13 / 20

Mis on väitlause?

14 / 20

Kas "astus poriloikku" või "astus poriloiku"?

15 / 20

Küsilause lõppu paneme ....

16 / 20

Vanaema käis eile turul.

17 / 20

Kas me ühesilbilist sõna saame poolitada?

18 / 20

Vanaema hõikas: “Tule ruttu tuppa!“

19 / 20

Mis on küsilause?

20 / 20

Mis on minevik (imperfekt)?

Autor: Irina Kollo

results loading