6. klassEesti keelTeadmiste test
Autor: Irina Kollo
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele grammatika test nr 1. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Vali õigem variant
2 / 20
Vali õigem variant
3 / 20
Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi ühe tähega.
4 / 20
Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi kahe tähega.
5 / 20
Vali õige variant
6 / 20
Mis on alus ehk subjekt?
7 / 20
Milline sõna on alus antud lauses? "Päike paistab."
8 / 20
Mis on öeldis ehk predikaat?
9 / 20
Kus on öeldis antud lauses? "Päike paistab."
10 / 20
Vali õige variant
11 / 20
Vali õige variant
12 / 20
Vali õige variant
13 / 20
Vali õige väide
14 / 20
Vali õige väide
15 / 20
A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J ...
16 / 20
Helitud häälikud on ...
17 / 20
Kui sõna samas silbis on kõrvuti kaks või enam erinevat täishäälikut, siis moodustavad nad ...
18 / 20
Täishäälikuühendis kirjutame kõik tähed ühekordselt.
19 / 20
Kui täishäälikud .... ühte silpi, siis ei ole tegemist täishäälikuühendiga ja ei kehti täishäälikuühendi õigekirjareeglid.
20 / 20
Silbita sõnad õigesti
Uuesti Edasi