Eesti keele grammatika test nr 1. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Täishäälikuühendis kirjutame kõik tähed ühekordselt.

2 / 20

Vali õige väide

3 / 20

Vali õigem variant

4 / 20

Vali õige variant

5 / 20

Vali õige variant

6 / 20

Kui täishäälikud .... ühte silpi, siis ei ole tegemist täishäälikuühendiga ja ei kehti täishäälikuühendi õigekirjareeglid.

7 / 20

Vali õige variant

8 / 20

Helitud häälikud on ...

9 / 20

Mis on öeldis ehk predikaat?

10 / 20

Vali õigem variant

11 / 20

Vali õige variant

12 / 20

Kui sõna samas silbis on kõrvuti kaks või enam erinevat täishäälikut, siis moodustavad nad ...

13 / 20

A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J ...

14 / 20

Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi kahe tähega.

15 / 20

Milline sõna on alus antud lauses? "Päike paistab."

16 / 20

Silbita sõnad õigesti

17 / 20

Vali õige väide

18 / 20

Kus on öeldis antud lauses? "Päike paistab."

19 / 20

Mis on alus ehk subjekt?

20 / 20

Kaashäälikuühendis ehk konsonantühendis kirjutame iga kaashääliku ehk konsonandi ühe tähega.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!

Autor: Irina Kollo

results loading