10. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Eesti keele kõnekujundid. Vali millist kõnekujundit kirjeldatakse

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 7
Kaunistav või kirjeldav täiendsõna, mis väljendab põhisõna omadust. Võib olla nii omadussõnaline, nimisõnaline, tegusõnaline, määrsõnaline, nt imekaunid silmad, emake-maa, hõiskav laas, muretult istuv mehehakatis.
2 / 7
Nähtuste võrdlemine sarnasuse alusel, kasutatakse abisõnadena nagu, kui, otsekui, sarnane, taoline jne, nt salapärane nagu öö, kaunis kui roos.
3 / 7
Ilma vormitunnuseta võrdlus, kusjuures kahte mõistet või nähtust võrreldakse mitteloogiliste seoste alusel, et tekiks uus kujutlus, nt päike – sinitaeva silm.
4 / 7
Võte, kus elutule asjale omistatakse inimlikud omadused ja käitumine, nt taevas nutab murepisaraid.
5 / 7
Ümbernimetus, kus üks sõna asendatakse teisega sugulasseoste või sarnasuse alusel, nt kätt alla panama.
6 / 7
Stiilikujund, kus ühendatakse pealtnäha ühendamatud mõisted, nt hirmus ilus, magus valu, elav laip.
7 / 7
Ilustav või ümberütlev väljend ebasündsa või ebameeldiva asemel, nt Kivi kotti!
Uuesti Edasi