10. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli Kliki siia, et näha milliseid artikleid me soovitame lugeda.

Eesti keele lausekujundid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Mõne sõna ärajätmine lausest (tavaliselt alus või öeldis), nt Kes ees, see mees.
2 / 10
Ebatavaline sõnajärjestus lauses.
3 / 10
Kahe vastandliku mõiste vastandamine, nt Kuningas on surnud! Elagu kuningas!
4 / 10
Korduvad ühesuguse sisu, rütmi või vormiga sõnad või laused.
5 / 10
Tundeline pöördumine loodusnähtuste, eemalviibijate vms poole, nt Mis mulle jutustad koidikutuul?
6 / 10
Küsimuse vormis esitatud kinnitava või eitava sisuga lause, nt Kas olen hull? Ei, tõesti mitte?
7 / 10
Mõistukõne, nt Meie juhiks on Peata Kana.
8 / 10
Jaatusega väljendatakse eitust, nt Oled sina alles aga tubli!
9 / 10
Vastuseade, nt Sa kõige armsam mulle ja siiski vihkan sind.
10 / 10
Vasturääkivus nii sõnades kui mõtetes, nt Elu on selleks liiga tõsine asi, et sellest tõsiselt rääkida.
Uuesti Edasi