3. klassEesti keelTeadmiste test
Koostas: Tiia Salm
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele reeglid. Lõpeta reeglid! Vali õige vastus, sobivaid variante võib mõne küsimuse juures olla mitu.

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 17
i on sõna või silbi alguses ...
2 / 17
Hüüdlause lõppu kirjutame ...
3 / 17
Küsilause lõppu kirjutame ...
4 / 17
Milliste sõnade ette paneme alati koma?
5 / 17
Jutustava lause lõppu kirjutame ...
6 / 17
S - i ja H kõrvale kirjutame tavaliselt ...
7 / 17
Lause algab ...
8 / 17
J - i kirjutame silbi alguses ...
9 / 17
Nimed kirjutame alati ...
10 / 17
Lause lõppu kirjutame ...
11 / 17
Kaashäälikuühendis kirjutame tavaliselt iga kaashääliku ...
12 / 17
A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü on ...
13 / 17
G, B, D, K, P, T on ...
14 / 17
Lühikese suluta kaashääliku kirjutame ...
15 / 17
Pika ja ülipika suluta kaashääliku kirjutame ...
16 / 17
Võõrsõnade alguses võib esineda ka ...
17 / 17
Tähed kindlas järjekorras moodustavad ...
Uuesti Edasi