12. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele reeglid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 21
Vali õige kirjavahemärk jutustava lause lõppu.
2 / 21
Vali õigesti kirjutatud lause.
3 / 21
Sihitis.
4 / 21
Kui lauses on üks öeldis, siis on tegu ...
5 / 21
Otsekõne eraldatakse ...
6 / 21
Omadussõnad ...
7 / 21
Asesõna küsimused.
8 / 21
Öeldis.
9 / 21
Et, sest, kuid, vaid, aga –
10 / 21
Suur ja väike täht. Vali valesti kirjutatud sõna.
11 / 21
Suur ja väike täht. Vali õiged.
12 / 21
Väikeste tähtedega kirjutatakse ...
13 / 21
Käänded. Mis käändes on sõna "põõsast"?
14 / 21
Käänded ja nende küsimused. Saav?
15 / 21
Eesti keeles on kasutusel ...
16 / 21
Mis vormis on (sõna) „Pöördsõnad”?
17 / 21
Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Vali õige minevikuvorm: sa magasid
18 / 21
Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Milline antud lausetest on täisminevikus?
19 / 21
Kui ei ole teada, kes tegevust tegi, siis kasutatakse umbisikulist tegumoodi.
20 / 21
Vali õigesti kirjutatud sõnad.
21 / 21
Kaks nimisõna kirjutatakse lahku, kui esimene näitab teise liiki ja vastab küsimusele „missugune?”.
Uuesti Edasi