Eesti keele reeglid. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 21

Asesõna küsimused.

2 / 21

Käänded. Mis käändes on sõna "põõsast"?

3 / 21

Suur ja väike täht. Vali valesti kirjutatud sõna.

4 / 21

Vali õige kirjavahemärk jutustava lause lõppu.

5 / 21

Öeldis.

6 / 21

Vali õigesti kirjutatud lause.

7 / 21

Kaks nimisõna kirjutatakse lahku, kui esimene näitab teise liiki ja vastab küsimusele „missugune?”.

8 / 21

Käänded ja nende küsimused. Saav?

9 / 21

Otsekõne eraldatakse ...

10 / 21

Omadussõnad ...

11 / 21

Et, sest, kuid, vaid, aga –

12 / 21

Sihitis.

13 / 21

Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Vali õige minevikuvorm: sa magasid

14 / 21

Väikeste tähtedega kirjutatakse ...

15 / 21

Eesti keeles on kasutusel ...

16 / 21

Suur ja väike täht. Vali õiged.

17 / 21

Kui ei ole teada, kes tegevust tegi, siis kasutatakse umbisikulist tegumoodi.

18 / 21

Mis vormis on (sõna) „Pöördsõnad”?

19 / 21

Lihtminevik, täisminevik, enneminevik. Milline antud lausetest on täisminevikus?

20 / 21

Vali õigesti kirjutatud sõnad.

21 / 21

Kui lauses on üks öeldis, siis on tegu ...

results loading