9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr2

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Vali õige variant
2 / 20
Õige on kirjutada ...
3 / 20
Kuidas on verbi "saastama" da-tegevusnimi?
4 / 20
Verbi "sulgema" umbisikulises tegumoes on õige ...
5 / 20
Verbi "oigama" nud-vorm on
6 / 20
Verbi muigama nud-vorm on ...
7 / 20
Kuidas pöörata sõna sattuma? Kas nad sattuvad või satuvad?
8 / 20
Vali õige variant
9 / 20
Sõna "värbama" nud-kesksõna on ...
10 / 20
Verbi "laskma" lihtminevik on ...
11 / 20
Kuidas on tegusõna "jätma" tud-vorm?
12 / 20
Vali õige variant
13 / 20
Kas "vandemehed oleks" või "vandemehed oleksid"?
14 / 20
Verbi "julgema" umbisikulise tegumoe oleviku õigem vorm on ...
15 / 20
Kuidas võib pöörata verbi "rappuma"?
16 / 20
Vali õige variant
17 / 20
Arvuti puhul kasutatakse käsku ...
18 / 20
Vali õige variant. Verbi tud-kesksõna täiendina
19 / 20
Vali õige variant
20 / 20
Õige on kirjutada ...
Uuesti Edasi