Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr2

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Õige on kirjutada ...

2 / 20

Kuidas on verbi "saastama" da-tegevusnimi?

3 / 20

Verbi muigama nud-vorm on ...

4 / 20

Vali õige variant

5 / 20

Arvuti puhul kasutatakse käsku ...

6 / 20

Vali õige variant

7 / 20

Vali õige variant. Verbi tud-kesksõna täiendina

8 / 20

Kuidas pöörata sõna sattuma? Kas nad sattuvad või satuvad?

9 / 20

Vali õige variant

10 / 20

Kas "vandemehed oleks" või "vandemehed oleksid"?

11 / 20

Õige on kirjutada ...

12 / 20

Kuidas on tegusõna "jätma" tud-vorm?

13 / 20

Vali õige variant

14 / 20

Verbi "sulgema" umbisikulises tegumoes on õige ...

15 / 20

Sõna "värbama" nud-kesksõna on ...

16 / 20

Verbi "oigama" nud-vorm on

17 / 20

Kuidas võib pöörata verbi "rappuma"?

18 / 20

Verbi "julgema" umbisikulise tegumoe oleviku õigem vorm on ...

19 / 20

Vali õige variant

20 / 20

Verbi "laskma" lihtminevik on ...

results loading