9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr3

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Telefoni akut ...
2 / 20
Rongi vagunit ...
3 / 20
Verbi "looma" vorm on ...
4 / 20
Juustesse ... šampoon
5 / 20
Verbi "keerlema" da-vorm on ...
6 / 20
Verbi "keerlema" nud-vorm on ...
7 / 20
Sõna "pürgima" pöördub ...
8 / 20
Verbi käskima oleviku ainsuse 3. pööre on ...
9 / 20
Kas „ollakse harjunud“ või „ollakse harjutud“?
10 / 20
Kas "hukub" või "hukkub"?
11 / 20
Verbi "tüütama" nud-kesksõna on ...
12 / 20
Sõna "andma" vorm on ...
13 / 20
Vali õige variant
14 / 20
Milline on verbi "mõtlema" da-vorm on?
15 / 20
Vali õige variant
16 / 20
Tegusõna "naasma" da-vorm on ...
17 / 20
Verbi "pesema" nud-kesksõna on ...
18 / 20
Vali õige variant verbist "saatma"
19 / 20
Verbi tud-kesksõna täiendina on õige ...
20 / 20
Kuidas pöörata sõna jooksma?
Uuesti Edasi