Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr3

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Kas "hukub" või "hukkub"?

2 / 20

Rongi vagunit ...

3 / 20

Verbi tud-kesksõna täiendina on õige ...

4 / 20

Kas „ollakse harjunud“ või „ollakse harjutud“?

5 / 20

Tegusõna "naasma" da-vorm on ...

6 / 20

Juustesse ... šampoon

7 / 20

Milline on verbi "mõtlema" da-vorm on?

8 / 20

Sõna "pürgima" pöördub ...

9 / 20

Vali õige variant verbist "saatma"

10 / 20

Vali õige variant

11 / 20

Telefoni akut ...

12 / 20

Verbi "pesema" nud-kesksõna on ...

13 / 20

Verbi "tüütama" nud-kesksõna on ...

14 / 20

Kuidas pöörata sõna jooksma?

15 / 20

Verbi "keerlema" da-vorm on ...

16 / 20

Verbi käskima oleviku ainsuse 3. pööre on ...

17 / 20

Verbi "keerlema" nud-vorm on ...

18 / 20

Vali õige variant

19 / 20

Sõna "andma" vorm on ...

20 / 20

Verbi "looma" vorm on ...

results loading