9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr4

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Verbi "müüma" umbisikulise tegumoe eitav vorm on ...
2 / 20
Puhkuselt ... inimeste
3 / 20
Kas mõlemad on õiged või kumb on õige "sule uks" või "sulge uks"?
4 / 20
Verbi "tüütama" da-vorm on ...
5 / 20
Verbi "laskma" nud-kesksõna on ...
6 / 20
Verbi "veenma" nud-kesksõna on ...
7 / 20
Verbi "vaidlema" nud-kesksõna on ...
8 / 20
Töötajaga ... rahul
9 / 20
Koorem on ...
10 / 20
Verbi "käitlema" umbisikulise tegumoe olevikus on õige vorm ...
11 / 20
Sõna "pakkuma" kindla kõneviisi oleviku vormid on ...
12 / 20
Kuidas pöörata verbi "naasma" lihtminevikus?
13 / 20
Vali õige variant
14 / 20
Vali õige variant
15 / 20
Vali õige variant
16 / 20
Sõna "kiirgama" da-tegevusnimi on ...
17 / 20
Vali õige variant
18 / 20
Sõna "süttima" oleviku ainsuse 3. pööre on ...
19 / 20
Võib kirjutada ...
20 / 20
Sõna "kõlbama" da-tegevusnimi on ...
Uuesti Edasi