9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr5

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 15
Sõna "katma" tud-vorm on ...
2 / 15
Vali õige variant
3 / 15
Verbi "naasma" umbisikulise tegumoe minevik on ...
4 / 15
Sõna "panema" tud-vorm on ...
5 / 15
Tegusõna "siirdama" da-tegevusnimi on ...
6 / 15
Vali õige variant
7 / 15
Tegusõna "kõnelema" da-tegevusnimi on ...
8 / 15
Sõna "kuduma" nud-kesksõna on ...
9 / 15
Sõna "ringlema" nud-vorm on ...
10 / 15
Vali õige variant
11 / 15
Vali õige variant
12 / 15
Verbi "kütma" tud-vorm on ...
13 / 15
Tegusõna "vedama" tav-kesksõna on ...
14 / 15
Verbi veenma lihtminevik on ...
15 / 15
Vali õige variant
Uuesti Edasi