Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr5

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 15

Sõna "katma" tud-vorm on ...

2 / 15

Vali õige variant

3 / 15

Tegusõna "vedama" tav-kesksõna on ...

4 / 15

Sõna "ringlema" nud-vorm on ...

5 / 15

Tegusõna "siirdama" da-tegevusnimi on ...

6 / 15

Verbi "naasma" umbisikulise tegumoe minevik on ...

7 / 15

Vali õige variant

8 / 15

Tegusõna "kõnelema" da-tegevusnimi on ...

9 / 15

Vali õige variant

10 / 15

Vali õige variant

11 / 15

Verbi veenma lihtminevik on ...

12 / 15

Verbi "kütma" tud-vorm on ...

13 / 15

Vali õige variant

14 / 15

Sõna "kuduma" nud-kesksõna on ...

15 / 15

Sõna "panema" tud-vorm on ...

results loading