9. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr1

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 20
Verbi "minema" umbisikulise tegumoe eitava kõne vorm on ...
2 / 20
Vali õige variant
3 / 20
Verbi "sattuma" normikohane vorm on ...
4 / 20
Verbi "tegema" umbisikulise tegumoe eitav vorm on kirjakeeles ...
5 / 20
Koosolek ...
6 / 20
Verbi "töötlema" tud-kesksõna on ...
7 / 20
Verbi "puistama" da-tegevusnimi on ...
8 / 20
Kas rapub või rappub?
9 / 20
Kas sõna "ütlema" da-tegevusnimi on ...
10 / 20
Vali õige variant
11 / 20
Verbi "puistama" käskiva kõneviisi vorm on ...
12 / 20
Sõna "küündima" oleviku ainsuse 3. pööre on ...
13 / 20
Vali õige variant
14 / 20
Sõna "tekkima" puhul on õige kirjutada ...
15 / 20
Mis vormis võib pöörata sõna "lõppema"?
16 / 20
Sõna "lõppema" eitavas kõnes on ...
17 / 20
Sõna "püüdma" lihtminevikus on ...
18 / 20
Vali õige variant
19 / 20
"Ära katsu" õige vorm on ...
20 / 20
Vali õige variant
Uuesti Edasi