Eesti keele VORMIÕPETUS, tegusõnade muutmine. Vali õiged vastused. Test nr1

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 20

Sõna "küündima" oleviku ainsuse 3. pööre on ...

2 / 20

Verbi "tegema" umbisikulise tegumoe eitav vorm on kirjakeeles ...

3 / 20

Mis vormis võib pöörata sõna "lõppema"?

4 / 20

Vali õige variant

5 / 20

Kas rapub või rappub?

6 / 20

Koosolek ...

7 / 20

Vali õige variant

8 / 20

Verbi "sattuma" normikohane vorm on ...

9 / 20

Vali õige variant

10 / 20

Kas sõna "ütlema" da-tegevusnimi on ...

11 / 20

Vali õige variant

12 / 20

"Ära katsu" õige vorm on ...

13 / 20

Verbi "puistama" käskiva kõneviisi vorm on ...

14 / 20

Verbi "minema" umbisikulise tegumoe eitava kõne vorm on ...

15 / 20

Sõna "püüdma" lihtminevikus on ...

16 / 20

Verbi "töötlema" tud-kesksõna on ...

17 / 20

Sõna "tekkima" puhul on õige kirjutada ...

18 / 20

Vali õige variant

19 / 20

Sõna "lõppema" eitavas kõnes on ...

20 / 20

Verbi "puistama" da-tegevusnimi on ...

results loading