5. klassEesti keelTeadmiste test
eestikeel.eu
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kaashäälikuühend. Leia antud kaashäälikuühendi põhireeglile ja põhireegli eranditele sobiv näide

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 10
Põhireegel: kaashäälikühendis kirjutatakse kõik häälikud ühe tähega.
2 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand:ülipikk s kirjutatakse l-, m-, n-, r-i järel kahe tähega.
3 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.
4 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liitsõna liitumiskohal.
5 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: sõnale liitub -gi või -ki.
6 / 10
Põhireegel: kaashäälikuühendis kirjutatakse kõik häälikud ühe tähega.
7 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.
8 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liitsõna liitumiskohad.
9 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.
10 / 10
Kaashäälikuühendi põhireegli erand: ülipikk s kirjutatakse l-, m-, n-, r-i järel kahe tähega.
Uuesti Edasi