Kaashäälikuühend. Leia antud kaashäälikuühendi põhireeglile ja põhireegli eranditele sobiv näide

Sinu tulemus on
1 / 10

Põhireegel: kaashäälikühendis kirjutatakse kõik häälikud ühe tähega.

2 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.

3 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: sõnale liitub -gi või -ki.

4 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand:ülipikk s kirjutatakse l-, m-, n-, r-i järel kahe tähega.

5 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: ülipikk s kirjutatakse l-, m-, n-, r-i järel kahe tähega.

6 / 10

Põhireegel: kaashäälikuühendis kirjutatakse kõik häälikud ühe tähega.

7 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liitsõna liitumiskohal.

8 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liitsõna liitumiskohad.

9 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.

10 / 10

Kaashäälikuühendi põhireegli erand: liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb.

eestikeel.eu