7. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Käänded. Vali küsimusele vastav kääne

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
kellena? millena?
2 / 14
kelleks? milleks?
3 / 14
kellelt? millelt?
4 / 14
kellega? millega?
5 / 14
kellest? millest?
6 / 14
kelleta? milleta?
7 / 14
kes? mis?
8 / 14
kelle? mille?
9 / 14
kellel? millel?
10 / 14
kelleni? milleni?
11 / 14
kellele? millele?
12 / 14
kelles? milles?
13 / 14
kellesse? millesse?
14 / 14
keda? mida?
Uuesti Edasi