Teadmiste test

Käänded. Vali küsimusele vastav kääne

Sinu tulemus on
1 / 14

kelles? milles?

2 / 14

kelleni? milleni?

3 / 14

kellesse? millesse?

4 / 14

kellest? millest?

5 / 14

keda? mida?

6 / 14

kes? mis?

7 / 14

kelle? mille?

8 / 14

kellena? millena?

9 / 14

kellele? millele?

10 / 14

kellel? millel?

11 / 14

kelleks? milleks?

12 / 14

kellega? millega?

13 / 14

kelleta? milleta?

14 / 14

kellelt? millelt?

results loading