5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Käänded. Mis küsimusele sõna vastab?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 25
ajakirjades
2 / 25
arstiks
3 / 25
maale
4 / 25
Mariga
5 / 25
kassil
6 / 25
poisse
7 / 25
pannini
8 / 25
Tartusse
9 / 25
tüdrukutega
10 / 25
sõbrad
11 / 25
emalt
12 / 25
lõppudeni
13 / 25
katustelt
14 / 25
leiutajate
15 / 25
autost
16 / 25
ämblikud
17 / 25
hundi
18 / 25
lambata
19 / 25
unistusteta
20 / 25
ehitajateks
21 / 25
korstnapühkija
22 / 25
õunu
23 / 25
raamatut
24 / 25
põrandatele
25 / 25
vastutulijale
Uuesti Edasi