TESTKäänded. Mis küsimusele sõna vastab?

Sinu tulemus on
1 / 25

vastutulijale

2 / 25

raamatut

3 / 25

leiutajate

4 / 25

autost

5 / 25

õunu

6 / 25

hundi

7 / 25

sõbrad

8 / 25

korstnapühkija

9 / 25

ajakirjades

10 / 25

pannini

11 / 25

ämblikud

12 / 25

lõppudeni

13 / 25

unistusteta

14 / 25

emalt

15 / 25

kassil

16 / 25

Mariga

17 / 25

tüdrukutega

18 / 25

ehitajateks

19 / 25

arstiks

20 / 25

põrandatele

21 / 25

maale

22 / 25

poisse

23 / 25

katustelt

24 / 25

lambata

25 / 25

Tartusse