7. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Käänded. Vali käändele sobivad küsimused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 14
omastav
2 / 14
osastav
3 / 14
alalütlev
4 / 14
kaasaütlev
5 / 14
rajav
6 / 14
sisseütlev
7 / 14
seesütlev
8 / 14
alaleütlev
9 / 14
alaltütlev
10 / 14
saav
11 / 14
olev
12 / 14
seestütlev
13 / 14
nimetav
14 / 14
ilmaütlev
Uuesti Edasi