Käänded. Vali käändele sobivad küsimused

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

osastav

2 / 14

kaasaütlev

3 / 14

sisseütlev

4 / 14

saav

5 / 14

alalütlev

6 / 14

seestütlev

7 / 14

ilmaütlev

8 / 14

seesütlev

9 / 14

alaleütlev

10 / 14

rajav

11 / 14

omastav

12 / 14

nimetav

13 / 14

olev

14 / 14

alaltütlev

results loading