Käänded. Vali käändele sobivad küsimused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 14

seestütlev

2 / 14

kaasaütlev

3 / 14

nimetav

4 / 14

rajav

5 / 14

seesütlev

6 / 14

osastav

7 / 14

sisseütlev

8 / 14

alaltütlev

9 / 14

olev

10 / 14

saav

11 / 14

alaleütlev

12 / 14

ilmaütlev

13 / 14

alalütlev

14 / 14

omastav

results loading