5. klassEesti keelTeadmiste test
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Käänded. Vali õiged vastused, kuidas käänded jaotuvad?

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 5
abstraktsed ehk grammatilised käänded
2 / 5
sisekohakäänded
3 / 5
väliskohakäänded
4 / 5
kohakäänded
5 / 5
konkreetsed, ehk semantilised käänded
Uuesti Edasi