Käänded. Vali õiged vastused, kuidas käänded jaotuvad?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
1 / 5

väliskohakäänded

2 / 5

sisekohakäänded

3 / 5

abstraktsed ehk grammatilised käänded

4 / 5

konkreetsed, ehk semantilised käänded

5 / 5

kohakäänded

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
results loading