TESTKäänded. Vali õiged vastused, kuidas käänded jaotuvad?

Sinu tulemus on
1 / 5

väliskohakäänded

2 / 5

sisekohakäänded

3 / 5

abstraktsed ehk grammatilised käänded

4 / 5

kohakäänded

5 / 5

konkreetsed, ehk semantilised käänded