Käänded. Vali õiged vastused, kuidas käänded jaotuvad?

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 5

väliskohakäänded

2 / 5

abstraktsed ehk grammatilised käänded

3 / 5

sisekohakäänded

4 / 5

kohakäänded

5 / 5

konkreetsed, ehk semantilised käänded

results loading